Träning

Så kommer du igång med träningen

G Y M • INTRO

På Holje Gym ingår en gymintroduktion i ditt medlemskap, allt för att komma igång med träningen på ett tryggt och säkert vis för att varken skada Dig själv eller utrustningen.

Tim Kultanen har tidigare varit verksam som instruktör på bl.a. Motiva (numera Wellness) men även instruerat inom andra träningsformer på vår ort.
Kontakta honom så hjälper han dig igång!
Han är ett ödmjukt kraftpaket som själv tränar flitigt på anläggningen, och har gedigen bakgrund och erfarenhet inom träning.
Observera att bokning av introduktion sker via uppgifterna nedan och ej på gymet:

Ring eller SMS’a 073-844 66 54
Alt. maila: tim.kultanen@hotmail.se

Träna hårt, men träna säkert! / Styrelsen

Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet!

Med doping menas dels bruk av medel, dels användande av metoder som enligt Internationella Olympiska Kommittén (IOK), eller av Internationella specialidrottsförbundet därutöver, ansetts vara doping. Detta är ´´§1 kap i RF:s Dopingregler. Olofströms Fritidsklubb kommer stenhårt att motarbeta all form av doping. Vid köp av kort förbinder du dig automatiskt att följa anslagna regler mot doping. Dopingfri lokal Personer som vistas i gymets lokaler är skyldiga att följa nedanstående föreskrifter:

  1. Den som vistas i denna lokal får inte i något sammanhang använda eller inneha doping, överlåta eller sälja dopingmedel. Detta gäller även narkotikaklassade medel.
  2. Den som vistas/tränar i denna lokal är skyldig att på anmodan genomgå dopingkontroll.
  3. Den som inte rättar sig efter punkt 1 och 2 har förverkat sin rätt att vistas och bedriva träning i lokalen.
  4. Den som fått sin rätt förverkad enligt punkt 3 har inte någon rätt att få sina betalda avgifter tillbaka.

Personer som uppvisar negativt testresultat Namnet på personen publiceras under mycket fördelaktiga former på anslagstavlan. Personer som uppvisar positivt testresultat

  • Får sitt namn publicerat på anslagstavlan.
  • Blir avstängda i två år, enligt punkt 3 ovan , vid första gången.
  • Blir avstängda på livstid, enligt punkt 3 ovan, vid upprepad gång.
  • Får betala det utförda testet (endast om detta gjorts på gymets anmodan).
    Ovanstående föreskrifter och påföljder gäller på alla gym i Blekinge som är anslutna till ”Samverkansgruppen mot doping” /Styrelsen för Holje Gym

Ovanstående föreskrifter och påföljder gäller på alla gym i Blekinge som är anslutna till ”Samverkansgruppen mot doping” /Styrelsen för Holje Gym